HTML

Mi az IdegenNyelvŐr célja?

A magyarok többsége úgy beszél idegen nyelven, mint Fekete Pákó magyarul… Ez a blog annak szól, aki szeretne valamit tenni azért, hogy beszéde ne feketepákósan hangozzon, amikor idegen nyelven beszél.

Kiejtési felmérés

Bejegyzések

Friss topikok

  • Stacy11: Elnézést, pontosítom a kérdést, mert azóta elmerültem a korábbi cikkeid olvasgatásában :) Olyan es... (2020.03.25. 22:43) Az angol mássalhangzók — UPDATED
  • Devourius: Igaz nem cot-caught mergerrel kapcsolatos, de volt egy másik allofónbeli változás is a rendszeremb... (2019.02.11. 03:28) A Cot/Caught összeolvadásról
  • Devourius: Lehet oka az is, hogy a blog.hu régen http-linkekkel üzemelt. Most meg https-sel, emiatt nem tudja... (2018.11.16. 07:53) Képességfejlesztés
  • Devourius: @Devourius: közben kiderült, hogy nem mintha csak hallanék svát a Derek, Alexander nevekben, hanem... (2018.06.04. 16:25) Nyelvjárások fonémikus átírása
  • Devourius: Külön kitérnék még foot-strut split hiányára. Az ilyen beszélőknél sokszor nehezen venni észre ezt... (2018.04.28. 18:44) Az angol /ə/ és /ʌ/ kapcsolata

Fonetika és fonológia

2011.03.13. 08:00 :: IdegenNyelvŐr

A fonetikai alapokról már esett szó korábban, most merüljünk bele egy kicsit mélyebben a témába, és tisztázzunk néhány fogalmat.  Fonéma, fonetika, fo­no­ló­gia – mik ezek, és hogyan viszonyulnak egymáshoz? Melyik mivel foglakozik?

folytatás »

6 komment

Címkék: kiejtés fonetika fonéma beszédhang hangtan

Pull, push, put, butcher és társaik

2011.03.06. 08:15 :: IdegenNyelvŐr

Megszokhattuk, hogy az angolban a zárt szótagban lévő u betű az /ʌ/ hangot je­lö­li (pl. cut), ám van egy maroknyi szó, melyekben az /ʊ/-t.

folytatás »

3 komment

Címkék: angol kiejtés helyes kiejtés magánhangzók

Christ, Christmas, Christchurch, Christian, Christen

2011.02.27. 08:00 :: IdegenNyelvŐr

A címben szereplő szavak mind Krisztus nevéből származnak, kiejtésük mégis el­té­ré­se­ket mutat.

folytatás »

Szólj hozzá!

Címkék: angol helyes kiejtés tulajdonnév hasonló szavak

Secret, secreted, secrete

2011.02.20. 08:30 :: IdegenNyelvŐr

A mindeki által ismert secret és a csak ritkán használt secrete ugyanarra a la­tin ere­det­re vezethető vissza, az angol kiejtésük azonban eltérő.

folytatás »

2 komment

Címkék: angol helyes kiejtés hasonló szavak

Talk show házigazdák

2011.02.06. 08:00 :: IdegenNyelvŐr

Az ismertebb brit és amerikai talk show házigazdák nevének kiejtése sem min­dig magától értetődő.

folytatás »

Szólj hozzá!

Címkék: angol helyes kiejtés tulajdonnév

Herb és Herbal

2011.01.30. 08:00 :: IdegenNyelvŐr

Fel szokták tenni a kérdést, hogy a címben szereplő két szó elején álló h betűt ki kell-e ejteni vagy sem?

folytatás »

1 komment

Címkék: angol néma kiejtés amerikai angol brit angol

Joaquin Phoenix és Ralph Fiennes

2011.01.09. 08:15 :: IdegenNyelvŐr

Aki az írásképből az angol helyesírási-kiejtési szabályokra támaszkodva pró­bál­ja kitalálni Joaquin Phoenix és Ralph Fiennes nevének pontos kiejtését, az ké­szül­jön fel a tévedésre.

folytatás »

Szólj hozzá!

Címkék: színész angol helyes kiejtés tulajdonnév

A Cot/Caught összeolvadásról

2011.01.02. 08:00 :: IdegenNyelvŐr

Az amerikai angolt beszélők egy része a cot és a caught szavak ma­gán­hang­zó­ját, azaz az /ɑ/-t és az /ɔː/-t azonosan ejti. De hogy hogyan, azt érdemes egy kicsit közelebbről is megnézni, és az is jó kérdés, hogy mennyire elterjedt ez a fajta kiejtés, ill. milyen a megítélése. És vajon a bra hosszú /ɑː/ hang­ja is részt vesz az összeolvadásban?

folytatás »

51 komment

Címkék: angol fonetika amerikai angol fonéma nyelvjárás beszédhang hangtan magánhangzók

A német nyelv mássalhangzói

2010.12.12. 07:30 :: IdegenNyelvŐr

A német nyelv magánhangzóival legutóbb már megismerkedtünk, most jöjjenek a mássalhangzók.

folytatás »

41 komment

Címkék: német kiejtés fonetika fonéma mássalhangzók hangtan

A német nyelv magánhangzói – UPDATE

2010.12.05. 08:00 :: IdegenNyelvŐr

A múltkori általános bevezető után most ismerkedjünk meg a német nyelv be­széd­hang­jai­val – terjedelmi okokból ezúttal csak a magánhangzókkal.

folytatás »

22 komment

Címkék: német kiejtés fonetika fonéma beszédhang hangtan magánhangzók

A német nyelv néhány kiejtési jellemzője

2010.11.28. 08:00 :: IdegenNyelvŐr

Az angol és a spanyol kiejtés bemutatását is megelőzte egy-egy áttekintő le­írás a magyarhoz viszonyított kiejtési eltérésekről, és ez most sem lesz más­ként: a német nyelv kiejtésének vizsgálatát kezdjük néhány általános jel­lem­ző­jé­nek meg­em­lí­té­sé­vel.

folytatás »

20 komment

Címkék: német helyesírás kiejtés fonetika hangtan zöngétlenedés unreleased zárhang

Indict vs. contradict

2010.11.21. 08:00 :: IdegenNyelvŐr

Az indict alattomosan elvegyül a többi -dict végű ige között, pedig nagyon más­hogy ejtik.

folytatás »

2 komment

Címkék: angol helyes kiejtés hasonló szavak

J.Lo és az angol ábécé

2010.11.14. 07:30 :: IdegenNyelvŐr

Az angolban nagyon szeretik lerövidíteni a kifejezéseket: van, hogy csak mo­za­ik­sza­va­kat alkotnak néhány szótag elhagyásával (pl. hazmat), de gyakran csak a kezdőbetűk maradnak meg. Ekkor kap nagy jelentőséget a betűk nevének pon­tos ismerete és kiejtése.

folytatás »

22 komment

Címkék: angol kiejtés mássalhangzók magánhangzók

Compliment vs. complement

2010.10.31. 07:45 :: IdegenNyelvŐr

Arra a kérdésre, hogy a compliment-et és a complement-et egyféleképpen ej­tik-e, a rövid válasz: igen. Bővebben: nem.

folytatás »

Szólj hozzá!

Címkék: angol helyes kiejtés hasonló szavak

Suit, suite, suet, suede

2010.10.24. 07:45 :: IdegenNyelvŐr

Ha ezeknek a szavaknak a kiejtését a hasonló írásképük alapján szeretnénk ki­ta­lál­ni, jó eséllyel rossz lóra teszünk.

folytatás »

3 komment

Címkék: angol helyes kiejtés hasonló szavak

Analyzes vs. Analyses

2010.10.17. 08:00 :: IdegenNyelvŐr

A címben szereplő két szó kiejtése eltérő. Vagy mégsem? Számít egyáltalán, hogy z-vel vagy s-szel írjuk? Rakjuk rendbe!

folytatás »

7 komment

Címkék: angol helyesírás hangsúly helyes kiejtés

Veszélyes mérgek

2010.10.10. 13:00 :: IdegenNyelvŐr

E poszt szomorú aktualitását a vörösiszap adja, mely kapcsán a nemzetközi saj­tó­nak nyilatkozóknak gyakran kell a veszélyekről, a mérgező anyagokról és a kör­nye­zet­szennyezésről is beszélniük – angolul. Összegyűjtöttem ezért néhány szót, melyek kiejtése problémát okozhat, vagy csak szimplán kapcsolódik a té­má­hoz.

folytatás »

4 komment

Címkék: angol helyes kiejtés

Elijah Wood és Angelina Jolie

2010.10.03. 07:30 :: IdegenNyelvŐr

Ezúttal két színész, Elijah Wood és Angelina Jolie nevének kiejtését nézzük meg közelebbről.

folytatás »

1 komment

Címkék: színész angol helyes kiejtés tulajdonnév

Lucy Liu és Naomi Campbell

2010.09.26. 08:00 :: IdegenNyelvŐr

Lucy Liu és Naomi Campbell is egy kicsit másképp ejti a nevét, mint ahogy a magyar médiából megszokhattuk.

folytatás »

6 komment

Címkék: színész angol helyes kiejtés tulajdonnév

Rendhagyó többes szám az angolban

2010.09.12. 08:00 :: IdegenNyelvŐr

A legtöbb angol főnév szabályos többes számú alakkal rendelkezik, de van pár tu­cat a rendhagyó képzésűekből is, melyek ugyanakkor szabályszerű cso­por­tok­ba sorolhatóak.

folytatás »

8 komment

Címkék: angol helyes kiejtés

Négyzetláb és köbhüvelyk

2010.09.05. 07:30 :: IdegenNyelvŐr

A Föld legtöbb országa már áttért a metrikus mértékegységek használatára, de az angol nyelvterületek egy részén (főleg az Egyesült Államokban, de bi­zo­nyos esetekben a Brit-szigeteken is) még ma is a meglehetősen bonyolult rend­szert alkotó  angolszász mértékegységeket hasz­nál­ják. Vessünk rájuk egy kö­ze­leb­bi pillantást.

folytatás »

1 komment

Címkék: angol helyes kiejtés

Hogy lett a lunch-ból löncs? – Nádasdy-kritika

2010.08.29. 07:45 :: IdegenNyelvŐr

Pár hete leírtam a személyes véleményem Budapest nevének kiejtéséről Ná­das­dy Ádám hasonló témájú cikke kapcsán. Most egy másik írását fogom bon­col­gatni, de ezúttal szakmai szemmel, tárgyilagosan. A Modern Talking címet vi­se­lő cikk­so­ro­za­tá­ban foglalkozott egyszer azzal a kérdéssel, hogy miként vál­to­zott meg az elmúlt évszázadok során az angol „rövid u” (azaz pl. a lunch vagy a cut szó ma­gán­hang­zó­já­nak) kiejtése, és ennek következtében hogyan lett a lunch ej­té­se nálunk löncs. A levezetésébe azonban több ponton is hiba csúszott.

folytatás »

57 komment

Címkék: francia nádasdy angol kiejtés fonéma magánhangzók

Key, monkey, turkey, survey

2010.08.22. 08:00 :: IdegenNyelvŐr

Az angolban az -ey végződés leggyakrabban az /i/ vagy az /ɪi/ hangot jelöli, de a survey például kilóg a sorból.

folytatás »

5 komment

Címkék: angol helyes kiejtés

Zoology, zoological, zoo

2010.08.15. 08:00 :: IdegenNyelvŐr

A zoology szónak és származékainak kiejtése kézenfekvő. Vagy mégsem? Tu­laj­don­kép­pen milyen hangot jelöl bennük az a két o betű?

folytatás »

Szólj hozzá!

Címkék: angol helyes kiejtés hasonló szavak

Goldenblog 2010

2010.08.14. 14:20 :: IdegenNyelvŐr

Örömmel értesültem róla, hogy az IdegenNyelvŐr blog is kapott Tőletek annyi ne­ve­zést, hogy bekerült a Goldenblog 2010 szavazás Szakmai blogok ka­te­gó­ri­á­já­nak ötven jelöltje közé, és bár a nyertes nem az én blogom lett, én már magát a jelölést is munkám el­is­me­ré­sé­nek tekintem. Köszönöm a nevezést, és gra­tu­lá­lok a kategóriák nyerteseinek.

6 komment

Címkék: szubjektív díjazás