HTML

Mi az IdegenNyelvŐr célja?

A magyarok többsége úgy beszél idegen nyelven, mint Fekete Pákó magyarul… Ez a blog annak szól, aki szeretne valamit tenni azért, hogy beszéde ne feketepákósan hangozzon, amikor idegen nyelven beszél.

Kiejtési felmérés

Bejegyzések

Friss topikok

 • So No: @IdegenNyelvŐr: Az egyik team meetingunkon zajlott le a kovetkezo beszelgetes: Amerikai kollega: ... (2021.01.02. 04:36) Hangsúlyozás és hanglejtés az angolban
 • Stacy11: Elnézést, pontosítom a kérdést, mert azóta elmerültem a korábbi cikkeid olvasgatásában :) Olyan es... (2020.03.25. 22:43) Az angol mássalhangzók — UPDATED
 • Devourius: Igaz nem cot-caught mergerrel kapcsolatos, de volt egy másik allofónbeli változás is a rendszeremb... (2019.02.11. 03:28) A Cot/Caught összeolvadásról
 • Devourius: Lehet oka az is, hogy a blog.hu régen http-linkekkel üzemelt. Most meg https-sel, emiatt nem tudja... (2018.11.16. 07:53) Képességfejlesztés
 • Devourius: @Devourius: közben kiderült, hogy nem mintha csak hallanék svát a Derek, Alexander nevekben, hanem... (2018.06.04. 16:25) Nyelvjárások fonémikus átírása

Az angol /æ/ lehetséges képzései

2011.07.31. 08:00 :: IdegenNyelvŐr

Az angol nyelvjárások közti eltérések alapvetően a magánhangzók képzésében nyilvánulnak meg, és az alól nem kivétel pl. a back szó /æ/ hangja sem.

A /æ/ jelölés azt sugallja, hogy ennek a fonémának a leggyakoribb kiejtése az [æ] hang, amely a nyelv legalsó és legelőbbre tolt állásával képződik. (Ennek ugyan ellentmond az IPA magánhangzó táblázata, de arról már olvashattunk ko­ráb­ban, hogy miért nem célszerű arra hagyatkoznunk.) A ten­ge­ren­tú­lon nagy­já­ból ezt is tapasztaljuk, a Brit-szigeteken azonban erős ki­sebb­ség­ben van ez az ej­tés­mód. 

Emlékeztetőül a Canepari-féle magánhangzó táblázat:

A canIPA magánhangzói

Amerikai változatok

Az amerikai nyelvjárások jókora részében az /æ/-t ugyanúgy vagy meg­le­he­tő­sen hasonlóan ejtik, mint a semleges változatban: [æ]. (Ez részben igaz a Gen­er­al American-ként is emlegetett „média amerikaira” is, de arról majd egy kü­lön posztban lesz szó részletesebben.)

 • back [bæk̚] /bæk/
 • mass [mæs] /mæs/

/æ/ = [ɛ]

Számos változatban képzik kissé zártabb (azaz kevésbé alacsony nyelvállással ej­tett) [ɛ]-ként ezt a fonémát, mely emiatt hangzásában közelebb áll a magyar e-hez. Ez a realizáció egyes déli ill. keleti területekre jellemző, vagy pl. Chicago kör­nyé­ké­re.

 • back [bɛk̚] /bæk/
 • mass [mɛs] /mæs/

/æ/ = [A]

Arra is találunk példát, bár kevesebbet, mint az iménti [ɛ]-re, hogy a képzés so­rán a nyelv háta nem magasabban, hanem valamivel hátrébb áll: [A]. Ezzel a ki­ej­tés­sel találkozhatunk például Kaliforniában vagy Kanada egyes részein.

 • back [bAk̚] /bæk/
 • mass [mAs] /mæs/

/æɹV/ = /ɛɹV/

Az amerikai nyelvváltozatok egy részében az /æ/ kiejtése azonossá válik az /ɛ/ fonéma kiejtésével, ha /ɹ/ (és egy azt követő magánhangzó) előtt áll, így pl. a marry–merry ill. Barry–berry szópárok kiejtése meg­kü­lön­böz­tet­he­tet­len­né válik, azaz a két magánhangzó képzése neutralizálódik. A nyelvjárások több­sé­gé­ben az /ɛɹ/ és az /ɛəɹ/ fonémakapcsolat kiejtése közti különbség is eltűnt az előb­bi javára, így azokban a merry–Mary ill. very–vary párok azonosan hang­za­nak. Ahol a két említett neutralizáció együtt van jelen, ott hármas össze­ol­va­dást tapasztalunk: a marry–merry–Mary-hármas mindegyike úgy hangzik, mint a merry: /ˈmɛɹi/.

 • marry [ˈmæɹi, ˈmEɹi] /ˈmæɹi/
 • merry/Mary [ˈmEɹi] /US ˈmɛɹi/

/æ/ + orrhang

Érdekes viselkedést figyelhetünk meg számos amerikai nyelvjárásban: orr­han­gok, azaz [m, n, ŋ] előtt az /æ/ kettőshangzóként is realizálódhat, melynek pon­tos képzése területenkénti eltérést mutat. Magánhangzóként általában a zár­tabb [ɛ]-ként ejtik, de kettőshangzóként is rendszerint ebből a hangból, vagy akár a lényegesen zártabb [E]-ből indulnak ki, majd a nyelv fölfelé és/vagy hát­ra­fe­lé moz­dul el. (A lenti átírásokban az [] ill. [ɛ̈] jelölés a fenti táblázat 1D ill. 1E mezőjének felel meg.) Extrém esetben még az is előfordulhat, hogy az /æ/ kezdő hang­ja „átugorja” az /ɛ/ realizációját, azaz annál is zártabb pozícióból indul.

Az /æ/ és az /ɛ/ fonémák orrhang előtti képzése azonban csak a legritkább eset­ben egyezik meg, tehát pl. a man (/mæn/) és a men (/mɛn/) szavak ki­ej­té­se között különbséget tesz­nek a beszélők, legfeljebb a hallgató nem tud ma­ga­biz­to­san azonosítani egy szö­veg­kör­nye­ze­té­ből kiragadott szót, ha nem ismeri az adott beszélő kiejtési szokásait…

 • Sam [sEˑɘm, sEˑm, sɛˑɛ̈m, sɛˑm, sæˑm] /sæm/
 • ban [bEˑɘn, bEˑn, bɛˑɛ̈n, bɛˑn, bæˑn] /bæn/

Sőt, még olyat is hallhatunk, hogy az /æ/ felveszi az /eɪ/ fonéma kiejtését [ŋ] hang előtt, ami azonban nem okozhat neutralizációt, mivel az angolban az /ŋ/ fo­né­ma soha nem követi az /eɪ/ fonémát, tehát */eɪŋ/ fonémasort nem találunk an­gol szavakban. De mint látjuk, ettől még fonetikusan előfordulhat.

 • bank [bEɪŋk̚, bEɘŋk̚, bEËŋk̚, bɛɛ̈ŋk̚, bɛŋk̚, bæŋk̚] /bæŋk/

Brit változatok

/æ/ = [æ]

A kérdéses fonéma ma már szinte csak az RP-ben ill. a semleges nyelv­vál­to­zat­ban fordul elő nyílt [æ]-ként.

 • back [bæk̚] /bæk/
 • mass [mæs] /mæs/

/æ/ = [A]

A leggyakoribb realizáció a már fentebb is említett, [æ] és [a] közötti [A] hang, mellyel a Brit-sziget közepétől délre, dél-nyugatra találkozhatunk, pl. Leicester, Birmingham, Oxford, Southampton, Bristol környékén, ill. Cornwallban.

 • back [bAk̚] /bæk/
 • mass [mAs] /mæs/

Ez a hang előfordul a földrajzilag ebbe a térségbe ékelődő londoni Cockney-ban is, de nem az /æ/, hanem az /ʌ/ fonéma realizációjaként, így elméletileg ke­rül­het olyan helyzetbe egy hallgató, hogy hirtelen nem tudja hallás után el­dön­te­ni egy ki­ra­ga­dott szóról, pl. a [hAt]-ről, hogy hat-et (/hæt/) vagy hut-ot (/hʌt/) hallott-e, de ennek csekély a gyakorlati valószínűsége.

/æ/ = [ɛ]

Az [æ]-nél zártabban ejtett [ɛ] sem ritka Angliában. Amellett, hogy a médiában is gyakran ezzel a realizációval találkozunk, hallhatjuk a keleti, dél-keleti táj­egy­sé­ge­ken is, és a londoni Cockney-ban is, ill. Ausztráliában is.

 • back [bɛk̚] /bæk/
 • mass [mɛs] /mæs/

/æ/ = [a]

A magyar á-ra hasonlító [a] hangot alapvetően az északi területeken hasz­nál­ják az /æ/ realizálására, így pl. York, Manchester, Newcastle tájékán ta­lál­koz­ha­tunk vele. A skót nyelvjárások mellett Wales és Észak-Írország is ehhez a cso­port­hoz tartozik. Sok helyen az [a] mellett az [A] változatot tekintik a művelt ki­ej­tés­nek, nem az [ɛ]-t vagy az [æ]-t.

 • back [bak̚] /bæk/
 • mass [mas] /mæs/

/æ/ = [ɐ]

Ezt a magyar á-nál kicsit zártabb [ɐ] hangot pedig többnyire Írországban hall­hat­juk az /æ/ fonéma realizációjaként, de ugyanezzel a hanggal ejtik Dél-Ang­li­á­ban az /ʌ/-t is, a kettő egybeesése viszont a földrajzi távolság miatt nem okoz prob­lé­mát.

 • back [bɐk̚] /bæk/
 • mass [mɐs] /mæs/

9 komment

Címkék: angol kiejtés dialektus amerikai angol nyelvjárás brit angol magánhangzók

A bejegyzés trackback címe:

https://idegennyelvor.blog.hu/api/trackback/id/tr173113162

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Devourius · http://phono-blog.blogspot.hu/ 2011.07.31. 09:26:31

Örülök, hogy következőnek a Gen­er­al American lett beígérve.

Amúgy mitől van, hogy néha nem lehet hozzászólni a bloghoz? Tegnap egész nap, de ma reggel 8 magasságában sem lehetett másfél órán át.

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2011.07.31. 11:27:39

@Devourius: Azt nem mondtam, hogy a soron következő lesz a GenAm ;)

Úgy tudom, a blog.hu-n mostanában nagy átalakítások, fejlesztések zajlanak a háttérben, ehhez időnként le kell kapcsolniuk a szervereiket.

Devourius · http://phono-blog.blogspot.hu/ 2011.07.31. 20:14:25

Valóban. Külön post. Tudom is miért! Először a TH-s láncolást fejezed be, hogy békénhagyjalak végre :-D

Devourius · http://phono-blog.blogspot.hu/ 2012.11.09. 21:27:18

Írtad a nyesten, hogy "Az /æ/ emelése és diftongizációja teljesen általános jelenség Amerikában, de csak nazálisok ([m, n, ŋ]) előtt. Ez 100-ból kb. 99 emberre jellemző."

Melyik a leggyakoribb képzési forma? Az [Eˑɘ]-s változatot írtad ebben a cikkben előre, ezek szerint ez a leggyakoribb a sok realizáció közül? Nekem legjobban az [ɛˑɛ̈]-s változat tetszik hangzásra és könnyebbségre is. Tolhatnám ez utóbbival?

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2012.11.11. 00:14:12

@Devourius: Én az [E]-ből kiinduló és hátrafelé és/vagy lefelé mozduló változatokat gyakoribbnak érzem.

Devourius · http://phono-blog.blogspot.hu/ 2012.11.11. 16:17:40

Mennyivel gyakoribb? Saccra arányokat tudnál írni. Többi kérdésre más cikkeknél mikor tudsz válaszolni?

Az [ɛˑɛ̈] nekem mindenképp szimpatikusabb. Közelebb van ez [æ]-hez, és magyar magánhangzóból indul ki. Viszont ha túl rikta, akkor megfontolandó az [E]-ből kiinduló.

Devourius · http://phono-blog.blogspot.hu/ 2012.11.29. 09:40:01

Végül az [ᴇⱻ]+[m, n, ŋ]-nél kötöttem ki. Az [ɛɛ̈] hiába volt szimpatikusabb, a második hangjában bizonytalanabb voltam és erőltetettebbnek éreztem az egészet.

Ha már /æ/ fonéma: Canepari azt írja, hogy az /æˑ/ diafonéma lehet a semlegesben hosszú [æː]. Erről mi a véleményed, érdemes úgy használni?

Devourius · http://phono-blog.blogspot.hu/ 2013.03.12. 20:12:01

Ha már Mary–marry–merry-összeolvasztás, most sütöttek el az egyik amerikai (!) filmben egy poént, ahol /æɹ/->/eɹ/ alapon a Harry Potter frankón Hairy Potternek állították be :D Persze arabos akcentussal, de az össze nem olvasztók ezt tényleg ilyen nevetségesnek találják?

Devourius · http://phono-blog.blogspot.hu/ 2016.06.25. 20:10:15

@IdegenNyelvŐr: ez így igaz. Azóta figyelem ezt a jelenséget, hogy itt szóba került, és tényleg ez a canIPA[E]/offIPA[ɛ]-ből kiinduló változat a leggyakoribb prenasal tensinges forma.

A cikk kapcsán hiányérzetem van azóta is, mivel tárgyalja ugyan a Mary-marry-merry összeolvasztást és a prenasal /æ/-tensingt, de az általános /æ/-tensingről nem ír semmit, pedig ott lenne a trap-bath split, a bad-lad-split, az US keleti parti/New York-i /æ/-tensing.

Ráadásul a trap-bath splittel érintett vagy érinthető (a britszerű angol nyelvjárásokban utóbbiak kivételek a split alól, pl. gas, math, stb.) szavakban a blog által használt, és a Canepari által semleges amerikai kiejtés (amit én ARP-nek, azaz American RP-nek csúfolok) is megengedi az /æ/-tensingt, [æː] formájában.
 
süti beállítások módosítása