HTML

Mi az IdegenNyelvŐr célja?

A magyarok többsége úgy beszél idegen nyelven, mint Fekete Pákó magyarul… Ez a blog annak szól, aki szeretne valamit tenni azért, hogy beszéde ne feketepákósan hangozzon, amikor idegen nyelven beszél.

Kiejtési felmérés

Bejegyzések

Friss topikok

  • So No: @IdegenNyelvŐr: Az egyik team meetingunkon zajlott le a kovetkezo beszelgetes: Amerikai kollega: ... (2021.01.02. 04:36) Hangsúlyozás és hanglejtés az angolban
  • Stacy11: Elnézést, pontosítom a kérdést, mert azóta elmerültem a korábbi cikkeid olvasgatásában :) Olyan es... (2020.03.25. 22:43) Az angol mássalhangzók — UPDATED
  • Devourius: Igaz nem cot-caught mergerrel kapcsolatos, de volt egy másik allofónbeli változás is a rendszeremb... (2019.02.11. 03:28) A Cot/Caught összeolvadásról
  • Devourius: Lehet oka az is, hogy a blog.hu régen http-linkekkel üzemelt. Most meg https-sel, emiatt nem tudja... (2018.11.16. 07:53) Képességfejlesztés
  • Devourius: @Devourius: közben kiderült, hogy nem mintha csak hallanék svát a Derek, Alexander nevekben, hanem... (2018.06.04. 16:25) Nyelvjárások fonémikus átírása

U.S. 50

2009.09.27. 08:30 :: IdegenNyelvŐr

Ahogy a címből sejteni lehet, az Amerikai Egyesült Államok ötven tagállamáról fog szólni ez a poszt, melyben sorra vesszük őket fővárosostul, kiejtésestül.

Sok állam vagy főváros nevének kiejtését hűen tükrözi az írásképe, de akad köztük jó pár meglepetéssel szolgáló is. A kiejtéseknél igyekeztem a leg­gyakoribbakat meg­adni, de van több olyan állam vagy település is, melyek nevét eltérően ejthetik a helyi lakosok, mint a külsősök. (A fonetikus jelölések leírását lásd az angol magán- és mással­hangzók ismertetésénél, de a sok -a végű név miatt hadd hívjam fel külön a figyelmet, hogy a szóvégi /ə/ ejtése [US ʌ; GB ɐ], ha a beszédben szünet követi.) 

Állam (rövidítés) Főváros Megjegyzés
Alabama (AL)
/ˌæləˈbæmə/
Montgomery
/US mʌntˈgʌm(ə)ɹi,
mɑntˈgɑm(ə)ɹi,
mɑntˈgʌm(ə)ɹi,
mʌntˈgɑm(ə)ɹi;
GB məntˈgʌm(ə)ɹi/
Elég változó, hogy a Montgomery első két magánhangzóját /ɑ/-nak vagy /ʌ/-nak ejtik. GB-ben az első még /ə/ is lehet.
Alaska (AK) /əˈlæskə/ Juneau /ˈʤʊuˌnoʊ/  
Arizona (AZ)
/US ˌɛɹəˈzoʊnə, ˌæɹəˈzoʊnə;
GB ˌæɹɪˈzoʊnə/
Phoenix /ˈfɪinɪks/  
Arkansas (AS)
/US ˈɑːɹkənˌsɔː;
GB ˈɑːkənˌsɔː/
Little Rock
/US ˈlɪtl̩ ˌɹɑk; GB ˈlɪtl̩ ˌɹɒk/
Az Arkansas nevű folyót (és a kansasiek az államot is) /ɑːɹˈkænzəs/-nek mondják.
California (CA)
/US ˌkæləˈfɔːɹnjə, ˌkæləˈfɔːɹniə;
GB ˌkælə̣ˈfɔːnjə, ˌkælə̣ˈfɔːniə/
Sacramento /ˌsækɹəˈmɛntoʊ/  
Colorado (CO)
/US ˌkɑləˈrædoʊ, ˌkɑləˈrɑːdoʊ;
GB ˌkɒləˈrædoʊ, ˌkɒləˈrɑːdoʊ/
Denver
/US ˈdɛnvəɹ; GB ˈdɛnvə/
Leghíresebb városa South Park. ;)
Connecticut (CT)
/kəˈnɛtɪkət/
Hartford
/US ˈhɑːɹtfəɹd; GB ˈhɑːtfəd/
A Connecticut középső c-jét nem ejtik.
Delaware (DE)
/US ˈdɛləˌwɛɹ;
GB ˈdɛləˌwɛə/
Dover
/US ˈdoʊvəɹ; GB ˈdoʊvə/
 
Florida (FL)
/US ˈflɔːɹədə;
GB ˈflɒɹɪdə/
Tallahassee /ˌtæləˈhæsi/  
Georgia (GA)
/US ˈʤɔːɹʤə;
GB ˈʤɔːʤə/
Atlanta /ətˈlæntə, ætˈlæntə/  
Hawaii (HI)
/həˈwɑːɪi, həˈwɑʔɪi, həˈwaɪʔɪi, həˈwaɪ․i, həˈwɑːjɪi/
Honolulu
/US ˌhɑnəˈlʊulʊu;
GB ˌhɒnəˈlʊulʊu/
Az állam neve hawaiiul: Hawaiʻi.
Idaho (ID) /ˈaɪdəˌhoʊ/ Boise /ˈbɔɪsɪi, ˈbɔɪzɪi/ A Boise-t nem franciásan ejtik, hanem a noisy-val rímelve.
Illinois (IL) /ˌɪlə̣ˈnɔɪ/ Springfield /ˈspɹɪŋˌfɪild/ A szóvégi s-et nem ejtik.
Indiana (IN) /ˌɪndiˈænə/ Indianapolis /ˌɪndiəˈnæpələ̣s/  
Iowa (IA) /ˈaɪəwə/ Des Moines
/dəˈmɔɪn, dɪˈmɔɪn/
 
Kansas (KS) /ˈkænzəs/ Topeka /təˈpɪikə/  
Kentucky (KY) /kənˈtʌki/ Frankfort
/US ˈfɹæŋkfəɹt;
GB ˈfɹæŋkfət/
 
Louisiana (LA)
/luˌɪiziˈænə, ˌlʊuziˈænə/
Baton Rouge /ˌbætn̩ ˈɹʊuʒ/  
Maine (ME) /meɪn/ Augusta /ɔːˈgʌstə, əˈgʌstə/ Maine = main.
Maryland (MD)
/US ˈmɛɹələnd;
GB ˈmɛəɹə̣lənd/
Annapolis /əˈnæpələ̣s/  
Massachusetts (MA)
/ˌmæsəˈʧʊusəts/
Boston
/US ˈbɔːstən; GB ˈbɒstən/
 
Michigan (MI) /ˈmɪʃɪgən/ Lansing /ˈlænsɪŋ/ A Michigen ch-ját ritkán /ʧ/-nek is ejtik.
Minnesota (MN)
/ˌmɪnə̣ˈsoʊtə/
Saint Paul (St. Paul)
/ˌseɪnt ˈpɔːl/
 
Mississippi (MS)
/ˌmɪsə̣ˈsɪpi/
Jackson /ˈʤæksən/  
Missouri (MO)
/US mə̣ˈzʊɹi; GB mɪˈzʊəɹi/
Jefferson City
/US ˈʤɛfəɹsən ˈsɪti;
GB ˈʤɛfəsən ˈsɪti/
 
Montana (MT)
/US mɑnˈtænə;
GB mɒnˈtænə/
Helena /ˈhɛlənə/  
Nebraska (NE)
/nəˈbɹæskə/
Lincoln /ˈlɪŋkən/ A Lincoln szóban nem ejtik az l-et, így az egykori elnök nevében sem.
Nevada (NV)
/nəˈvædə, nəˈvɑːdə/
Carson City
/US ˈkɑːɹsn̩ ˈsɪti;
GB ˈkɑːsn̩ ˈsɪti/
 
New Hampshire (NH)
/US nʊu ˈhæmpʃəɹ;
GB njʊu ˈhæmpʃə/
Concord
/US ˈkɑnkəɹd; GB ˈkɒnkəd/
Más államokban is van Concord, de azokat többnyire /ˈkɑnkɔːɹd/-nak mondják.
New Jersey (NJ)
/US nʊu ˈʤɜːɹzi;
GB njʊu ˈʤɜːzi/
Trenton /ˈtɹɛntn̩/  
New Mexico (NM)
/US nʊu ˈmɛksɪˌkoʊ;
GB njʊu ˈmɛksɪˌkoʊ/
Santa Fe /ˌsæntə ˈfeɪ/  
New York (NY)
/US nʊu ˈjɔːɹk;
GB njʊu ˈjɔːk/
Albany /ˈɔːlbəni/ Más államban is van Albany, azokat mondják /ˈælbəni/-nek is.
North Carolina (NC)
/US ˌnɔːɹθ kɛɹəˈlaɪnə,
ˌnɔːɹθ kæɹəˈlaɪnə;
GB ˌnɔːθ kæɹəˈlaɪnə/
Raleigh /ˈrɔːlɪi, ˈrɑlɪi/  
North Dakota (ND)
/US ˌnɔːɹθ dəˈkoʊtə;
GB ˌnɔːθ dəˈkoʊtə/
Bismarck
/US ˈbɪzmɑːɹk; GB ˈbɪzmɑːk/
 
Ohio (OH) /oʊˈhaɪoʊ/ Columbus /kəˈlʌmbəs/  
Oklahoma (OK)
/ˌoʊkləˈhoʊmə/
Oklahoma City
/ˌoʊkləˈhoʊmə ˈsɪti/
 
Oregon (OR)
/US ˈɔːɹɪgən, ˈɔːɹə̣ˌgɑn;
GB ˈɒɹɪgən/
Salem /ˈseɪləm/ A boszorkányok is /ˈseɪləm/-ben voltak (csak nem az oregoniban, hanem a massachusettsiben), de ebben a kontextusban a város neve valószínűleg nálunk már "szálem" marad.
Pennsylvania (PA)
/ˌpɛnsəlˈveɪnjə, ˌpɛnsəlˈveɪniə/
Harrisburg
/US ˈhæɹə̣sˌbɜːɹg, ˈhɛɹə̣sˌbɜːɹg;
GB ˈhæɹɪsˌbɜːg/
 
Rhode Island (RI)
/roʊd ˈaɪlənd/
Providence
/US ˈpɹɑvə̣dəns,
pɹɑvə̣ˌdɛns;
GB ˈpɹɒvɪdəns/
 
South Carolina (SC)
/US ˌsaʊθ kɛɹəˈlaɪnə,
ˌsaʊθ kæɹəˈlaɪnə/
Columbia /kəˈlʌmbiə/  
South Dakota (SD)
/ˌsaʊθ dəˈkoʊtə/
Pierre /US pɪɹ; GB pɪə/ A Pierre-t nem franciásan ejtik.
Tennessee (TN)
/ˌtɛnəˈsɪi, ˈtɛnəˌsɪi/
Nashville ˈnæʃˌvɪl/  
Texas (TX) /ˈtɛksəs/ Austin /ˈɔːstən, ˈɑːstən/  
Utah (UT)
/ˈjʊuˌtɔː, ˈjʊuˌtɑː/
Salt Lake City
/ˈsɔːlt ˌleɪk ˈsɪti/
 
Vermont (VT)
/US vəɹˈmɑnt;
GB vəˈmɒnt/
Montpelier
/US mɑntˈpɪilyəɹ;
GB mɒntˈpɪilyə/
Nem franciásan ejtik.
Virginia (VA)
/US vəɹˈʤɪnjə, vəɹˈʤɪniə;
GB vəˈʤɪnjə, vəˈʤɪniə/
Richmond /ˈɹɪʧmənd/  
Washington (WA)
/US ˈwɔːʃɪŋtən, ˈwɑʃɪŋtən;
GB ˈwɒʃɪŋtən/
Olympia /əˈlɪmpiə, oʊˈlɪmpiə/ Míg az ország fővárosa (Washington, D.C.) a keleti partvidéken fekszik, Washington állam a túloldalon van: Kanadával és a Csendes-óceánnal határos.
West Virginia (WV)
/US ˌwɛst vəɹˈʤɪnjə,
ˌwɛst vəɹˈʤɪniə;
GB ˌwɛst vəˈʤɪnjə,
ˌwɛst vəˈʤɪniə/
Charleston
/US ˈʧɑːɹl̩stən, ˈʧɑːɹlstən;
GB ˈʧɑːlstən/
 
Wisconsin (WI)
/US wɪˈskɑnsən;
GB wɪˈskɒnsɪn/
Madison /ˈmædəsən/  
Wyoming (WY)
/waɪˈoʊmɪŋ/
Cheyenne /ʃaɪˈæn, ʃaɪˈɛn/ A Cheyenne azon ritka szavak egyike, me­lyek­ben az e betűt több­nyi­re /æ/ hanggal ejtik.

Érdekes módon sok esetben nem az államok legnagyobb települései a fő­városok, így a fenti felsorolásból hiányzik pl. Chicago vagy Los Angeles. Ők majd hamarosan kapnak egy saját cikket.

16 komment

Címkék: angol helyes kiejtés tulajdonnév

A bejegyzés trackback címe:

https://idegennyelvor.blog.hu/api/trackback/id/tr701408207

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

daniferi 2009.09.27. 11:29:58

Állítólag nagyon csúnyán néznek az emberre, ha Arkansasban úgy ejti ki az állam nevét, mint ahogy Kansast, mert hogy nekik semmi közük hozzá :)

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2009.09.27. 13:29:51

@daniferi: Úgy tudom, ők még törvényt is hoztak rá, hogy az államuk nevének ejtése ARK-an-saw legyen.

amerea 2009.10.11. 11:23:36

Bostont inkabb csak Bostonban hivjak ˈbɔːstən-nak, sot, inkabb ˈbɔːst'n-nak... mashol nem a zart a-s kiejtest hasznaljak (jol mondtam? sosem tanultam konkretan nyelveszetet)

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2009.10.11. 12:48:50

@amerea: Ahogy a poszt tetején is írtam és te is mondtad, jó pár városnak van helyi kiejtése is, de Bostonnak és környékének emellett még (inkább a brit angolra emlékeztető) helyi dialektusa is van, melynek egyik jellegzetessége pont az /ɔː/ eltérő ejtése.
A kékkel jelölt kiejtéshez csatolt hangminta szerintem nem a bostoni kiejtést tükrözi, de nem is a nyíltabb /ɑ/ szerepel benne.

amerea 2009.10.11. 15:16:53

nem teljesen a bostoni kiejtes, teny, meg ennel is inkabb 'á'val mondjak. (nem is annyira brit, mint inkabb ir dialektus van arrafele, ir multtal buszkelkedhet a varos)

amerea 2009.10.11. 15:18:01

ps nagyon erdekes a blogod egyebkent, neked ez a munkad/szakteruleted? azt megkerdezhetem, hogy honnan vannak a forrasaid (csak kivancsisagbol).

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2009.10.11. 18:26:42

@amerea: Örülök, hogy érdekesnek találod a blogom.

Nekem, a csak az internet virtualitásában létező IdegenNyelvŐrnek természetesen ez a szakterületem, hiszen ha, mondjuk, a főzés lenne, akkor ez egy főzős blog lenne. ;)
Bár csak nyáron öltöttem alakot IdegenNyelvŐrként, valójában már sok éve csipegetem fel a nyelvekkel kapcsolatos tudásom morzsáit, és most ezen a blogon keresztül hétről-hétre igyekszem a tudásom kivonatait közérthetően a nyelvek iránt érdeklődő nagyközönség elé tárni. Hiszen mi értelme a felhalmozott tudást magunkban tartani, ha az másoknak is a hasznára válna?

amerea 2009.10.11. 19:01:57

van aki hobbibol ir fozoblogot;-) de am igy legyen, szivesen olvasom majd az eszmefuttatasokat (majdnem amerikanisztika szakra mentem, de maskepp hozta a sors)

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2009.10.12. 11:47:49

egy nehéz kérdésem lenne (mondjuk a kiejtésem sose volt jó, úgyhogy ahhoz nem szólnék hozzá):
vannak-e olyan városok, amelyeknek érdekes ragozott alakja van, mint pl Glasgow-GlasWEgian?
Brit és amerikai is érdekelne.

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2009.10.12. 12:16:25

@peetmaster: Ez tényleg nem egyszerű kérdés, oly annyira nem, hogy nincs is ilyen listám. Most hirtelen olyanok jutottak eszembe, mint pl. Seattle-Seattleite, Dallas-Dallasite. De a webster.com-on általában magadják a földrajzi nevek jelzői változatát, ill. az ottani lakosok elnevezését is. Csak arra figyelj, hogy ha egy címszóhoz több bejegyzés is tartozik, akkor mindig a geographical name-et válaszd, ne pl. a biographicalt.

Devourius · http://phono-blog.blogspot.hu/ 2010.08.14. 15:41:11

A britek hogy ejtik a Chigaco "o"-ját? /əʊ/ vagy /oʊ/?

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2010.08.14. 17:26:47

@Devourius: Ne tévesszen meg a fonémikus átírás: az nem a tényleges kiejtést adja meg, így ebből a szempontból szinte mindegy lenne, hogy /əʊ/-t vagy /oʊ/-t írok-e. Aztán hogy az adott fonémát miként ejtik ki ténylegesen, az területenként eltérhet.

Fonémaként egységesen /oʊ/-t szoktam írni, amit a britek (többek között) [ɜɷ]-nak ejtenek. Ha csak brit kiejtést adnék meg, fonémaként is írhatnék /əʊ/-t vagy akár /ɜʊ/-t is, mert azok közelebb állnának a tényleges kiejtésekhez. De a beszélők többsége nem centrális hangból (mint az [ə] vagy az [ɜ]), hanem valamilyen hátrébb képzett hangból indul ki, ezért fonémaként inkább /oʊ/-ként jelölöm. De mint mondtam, ez a tényleges helyi kiejtésektől független, ez csak egy jelölés.

Devourius · http://phono-blog.blogspot.hu/ 2010.08.14. 20:30:44

Akkor kérdem máshogy: [σɷ] vagy [ɜɷ]? Mert az angolok az utóbbit szokták ilyen esetben használni, ahogy a go igénél is. De mivel ez egy amerikai város neve, nem tudom, hogy amerikai angol szerint ejtik-e, vagy sem.

Illetve, akármennyire is csak fonémikus a jelölés, és nem fonetikus, a szótárak a go-ra GB: /gɘʊ/ US: /goʊ/ alakokot adnak meg.

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2010.08.14. 23:58:34

@Devourius: Úgy ejtik a britek, mint a go igében: [ɜɷ].

Ez olyan, hogy ha valaki maunikaként mutatkozik be nekem, attól én még mónikának fogom hívni, mert az én nyelvjárásomban az "ó" felel meg az ő "au"-jának.

Az, hogy a szótárak GB: /gəʊ/ US: /goʊ/ alakokot adnak meg, tényleg jobban tükrözi a valóságot, de egy igazi fonémikus átírásnak egyáltalán nem is kéne foglalkoznia a nyelvváltozatokkal és nyelvjárásokkal, mert ha az ember ismeri, hogy egy adott fonémát miként ejtenek egy nyelvjárásban, akkor világosan kiderül számára a fonémikus átírásból a szó adott nyelvjárás szerinti kiejtése. Csakhogy a szótárak ezt nem várhatják el az olvasóiktól, ezért fonetikus elemeket kevernek a fonémikus átírásba, ami így egy kompromisszumos, és valamilyen szinten önkényes jelölésrendszert eredményez.

Az én blogom jelölésrendszere is önkényes, mert pl. az /ɹ/ fonéma eltérő US és GB-beli viselkedését a fonémikus átírásban is tükrözni szoktam (pl. a hear vagy park szavaknál), de az /oʊ/ vagy az /ʌ/ eltérését nem.

Devourius · http://phono-blog.blogspot.hu/ 2012.03.21. 13:12:42

Itt még túl fiatal volt INyŐ a diafonémázáshoz, csak 1-2 helyen használja.

Most tűnt fel, hogy az Arkansas ejtése milyen genya már! Sőt, még a CC-merger is felmerült Boston kapcsán a kommentek között, nagy piros pont érte. A forrásaidat sem fedted még fel itt. Régi szép idők.
 
süti beállítások módosítása