HTML

Mi az IdegenNyelvŐr célja?

A magyarok többsége úgy beszél idegen nyelven, mint Fekete Pákó magyarul… Ez a blog annak szól, aki szeretne valamit tenni azért, hogy beszéde ne feketepákósan hangozzon, amikor idegen nyelven beszél.

Kiejtési felmérés

Bejegyzések

Friss topikok

 • So No: @IdegenNyelvŐr: Az egyik team meetingunkon zajlott le a kovetkezo beszelgetes: Amerikai kollega: ... (2021.01.02. 04:36) Hangsúlyozás és hanglejtés az angolban
 • Stacy11: Elnézést, pontosítom a kérdést, mert azóta elmerültem a korábbi cikkeid olvasgatásában :) Olyan es... (2020.03.25. 22:43) Az angol mássalhangzók — UPDATED
 • Devourius: Igaz nem cot-caught mergerrel kapcsolatos, de volt egy másik allofónbeli változás is a rendszeremb... (2019.02.11. 03:28) A Cot/Caught összeolvadásról
 • Devourius: Lehet oka az is, hogy a blog.hu régen http-linkekkel üzemelt. Most meg https-sel, emiatt nem tudja... (2018.11.16. 07:53) Képességfejlesztés
 • Devourius: @Devourius: közben kiderült, hogy nem mintha csak hallanék svát a Derek, Alexander nevekben, hanem... (2018.06.04. 16:25) Nyelvjárások fonémikus átírása

Az "aw" és az "au" ejtése az angolban

2010.01.03. 07:15 :: IdegenNyelvŐr

Sokan éreznek késztetést arra, hogy az írás­ban "aw"-vel ill. "au"-val je­lölt hangot magyarosan /au/-nak ejtsék, pedig nem az.

Ez a két betűkombináció – az elenyésző számú kivételtől eltekintve – ugyan­azt az egy vagy két fonémát je­lö­li, feltéve, hogy az őket alkotó betűk ugyan­ah­hoz a szótaghoz tartoznak: US-ben mindig az /ɔː/-t, GB-ben pedig leg­gyak­rab­ban az /ɔː/-t, ritkábban az /ɒ/-t jelölik. (Az "-augh" betűcsoport prob­lé­más ejtésével már találkoztunk a "gh"-ról szóló poszt­ban.)

Ha ezek a betűk szótaghatáron találkoznak, akkor persze nem alkotnak közös han­got, mint pl. az away /əˈweɪ/ esetében.

Az /ɔː/ fonémáról már tudhatjuk a korábbi posztokból (de ma­gá­ból az IPA je­lö­lés­ből is látszik), hogy egyetlen hosszú magánhangzóból áll, tehát a vége nem haj­lik /ʊ/-ba, hiába sugallja azt az írásképe. Persze arról is volt már szó az an­gol nyelv kiejtésének fejlődéséről szóló posztban, hogy régebben ez az íráskép még job­ban tük­röz­te az akkori /au/ kiejtést, de a ma angolul tanulóknak nyilván nem az év­szá­za­dok­kal ezelőtti kiejtést kell elsajátítaniuk… 

Az /ɔː/ fonéma mai, semleges GB ejtése meglehetősen egységes, nincsenek hang­kör­nye­zet­től függő kiejtésváltozatai: mindig a magyar ó-nál kissé ala­cso­nyabb nyelv­állás­sal képzik és hosszan ejtik: [σː] – a magánhangzók tényleges hossza persze mástól is függ, ahogy arról a magyar és az angol kiejtés közti kü­lönb­sé­gek­nél már ol­vas­hat­tunk. De azon se lepődjünk meg, ha azt ta­pasz­tal­juk egyes nyelvjárásokat hallva, hogy a magyar hosszú ó-val (szin­te) azo­nos zárt­ság­gal ejtik ([oo]), vagy akár kettőshangzóként ([oʊ]), mint pl. az egyik jellemző londoni ki­ej­tés­vál­to­zat­ban, a Cock­ney-ban.

E fonéma amerikai kiejtése – ahogy arról már szintén esett szó – vál­to­za­to­sabb képet mutat: csak akkor ejtik a brittel egyezően ([σː]), ha /ɹ/ követi. Min­den más eset­ben nyíltabban, azaz alacsonyabb nyelvállással képzik, ezért ál­ta­lá­ban [ɔː]-nak ej­tik; de azokon a tájegységeken, ahol az /ɑ/ és az /ɔː/ fo­né­mák mára össze­ol­vad­tak, ejtik [ɑ]-nak, [ɑː]-nak, [αː]-nak vagy [ɒː]-nak, de akár még ket­tős­hang­zó­ként [ɔˑɑ]-nak is. (Az összeolvadásra láthattunk és hall­hat­tunk pél­dá­kat az amerikai és brit angol eltéréseivel foglalkozó posztban.)

 • dawn [US dɔːn; GB dσːn] /dɔːn/
 • August [US ˈɔˑgəst̚; GB ˈσˑgəst̚] /ˈɔːgəst/
 • daughter [US ˈdɔˑɿɹ̩; GB ˈdσˑtɐ] /US ˈdɔːtəɹ; GB ˈdɔːtə/
 • caught [US kʰɔˑt̚; GB kʰσˑt̚] /kɔːt/
 • saw [US sɔː; GB sσː] /sɔː/

Említettem az /ɒ/ fonémát is, mint az "aw"/"au" betűkapcsolat által jelölt egyik lehetséges fonémát GB-ben. Ez a fonéma az általánosabb /ɔː/ helyett jelenik meg egyes szavakban – főként kiejtett /ɹ/ előtt, de elvétve előfordulhat máshol is. Elég nehéz bármiféle következetességet fel­fe­dez­ni abban, hogy a két fonéma közül melyik szóban melyik bukkan fel, pl. a Laura ill. a Laurel és Lawrence ne­vek­ben az egyik ill. a másik hang sze­re­pel. US-ben rendszerint mind­há­rom­ban /ɔː/ van, de időn­ként az utóbbi kettőt – a GB-ben tapasztalt /ɒ/-s ej­té­sek tükör­ké­pe­ként – /ɑ/-val is ejthetik.

 • Laura /US ˈlɔːɹə; GB ˈlɔːɹə/
 • Laurel/laurel /US ˈlɔːɹəl, ritkán: ˈlɑɹəl; GB ˈlɒɹəl/
 • Lawrence/Laurence /US ˈlɔːɹəns, ritkán: ˈlɑɹəns; GB ˈlɒɹəns/
 • Austin /US ˈɔːstən, ˈɑstən; GB ˈɒstɪn/
 • Aussie /US ˈɔːsi, ˈɑsi, ˈɔːzi, ˈɑzi; GB ˈɒzi/

Az oral és az aural szavak (előbbi szájjal/beszéddel, utóbbi füllel/hallással kap­cso­la­tost jelent) kiejtése alapvetően megegyezik: mindkettő /ˈɔːɹəl/. De mivel je­len­té­sük miatt viszonylag könnyen előállhat mindkettővel ér­tel­mez­he­tő szö­veg­kör­nye­zet, ezért ilyen esetekben a félreértés elkerüléséért gyakran a szok­vá­nyos­tól el­té­rő­en ejtik őket. Az oral viselkedhet az előző csoportban em­lített Lawrence mintájára: tehát US-ben lehet /ˈɑɹəl/ is, míg GB-ben /ˈɒɹəl/. Az aural ejtése pedig US-ben és GB-ben is felidézheti a latin gyökereket: /ˈaʊɹəl/. Persze ha a beszélő tudja, hogy a hallgatósága nem fogja félreérteni, mindkét szóra nyu­god­tan használhatja az /ˈɔːɹəl/ kiejtést.

 • oral /US ˈɔːɹəl, ˈɑɹəl; GB ˈɔːɹəl, ˈɒɹəl/
 • aural /US ˈɔːɹəl, ˈaʊɹəl; GB ˈɔːɹəl, ˈaʊɹəl/

27 komment

Címkék: angol helyes kiejtés magánhangzók

A bejegyzés trackback címe:

https://idegennyelvor.blog.hu/api/trackback/id/tr21640594

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Cukorszáj (törölt) 2010.01.03. 09:41:54

Mintha az aw kicsit inkább az "a" hangra, az au pedig az "o"-ra hajazna, de laikus fülnek ez fel sem tűnik.
Szerintem amúgy az oral és aural szavaknak nem ugyanaz a kiejtése, hiába egyezik meg az IPA átírás. Az oral-t én kicsit ó-sabban, az aural szót pedig nyitottabban ejteném, mint az aw és au esetében.
Amúgy pedig végre egy értelmes blog. Congrats and Keep it up! :)

Zahal 2010.01.03. 10:09:26

Az AV jelentése, amit a TV kijelzőjén látsz:
Audio Video :-)

Franci1969 2010.01.03. 10:54:10

nekem annak idején a 'hawk' anyanyelvi kiejtése segített nagyon sokat.
aztán ott volt a Twin Peaks sorozat Laura Palmer nevű főszereplője... ott annyit mondták (helyesen) [lor'a']-nak, hogy akaratlanul is belerögzült az ember fülébe.
az itt beidézett szavak is nagyon hasznosak, köszi!!

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2010.01.03. 11:22:04

@Cukorszáj: Jól érzed: az oral ejtése [σ]-val, az aural ejtése pedig a nyíltabb [ɔ]-val történt korábban, de mára egyre inkább tűnik el ez a megkülönböztetés, és mindkettőt inkább a zártabb [σ]-val ejtik. De ha te fenntartod ezt a fajta megkülönböztetést, az is teljesen rendben van. ;)

victor vacendak 2010.01.03. 12:48:05

De azért kijelenteni, hogy egyik vagy másik a helyes, elég meredek, lévén mind GB mind US - és akkor még a többi angolt beszélő népről nem is besézltünk - angolban számos dialektus a két szélsőérték közé eső hanggal kommunikál.

cyberina 2010.01.03. 12:49:31

Remek kezdeményezés ez a blog, csupán egy kérdésem van. Hogy hogy az amerikai kiejtés szerepel elsőnek, s nem a brit? Valahol azért a Queen's English felé kellene irányulni, vagy nem?

4Medve 2010.01.03. 13:00:48

@cyberina: Csak azért nem helyeslek hangosabban, mert a végén rám fognák (amit amúgy is tud mindenki), hogy nem kedvelem túlzottan az amerikaiakat :)

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2010.01.03. 13:34:53

@victor vacendak: Sehol nem írtam a cikkben, hogy ez így, és csak így helyes, viszont annál többször olyanokat, hogy általában meg rendszerint, meg -hat, -het ;) De egy szónak húszféle dialektus szerinti kiejtését mégsem adhatom meg, valamit viszont meg kell, nem? ;) Akkor már olyat adok meg, amit a többség elfogad és nem vél tájnyelvinek, azaz semleges.

Bögrecast · http://www.bogrecast.hu 2010.01.03. 14:08:45

az amerikai kiejtés mindig csak kiegészítés szokott lenni...

www.radiobogre.com

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2010.01.03. 14:31:54

@cyberina:@4Medve: @Bögrecast: Miért _kellene_ a Queen's English (QE) felé irányulni? Azért, mert a nyelviskoláinkban az _annak vélt_ angolt tanítják?
Az a tapasztalatom, hogy az angolul tanulók és az angoltanárok többsége a QE alatt nem azt érti, amit az ténylegesen jelent. A Queen's (King's) English, más néven Received Pronunciation (RP), csak a britek egy 1-2 százaléknyi szűk rétegére jellemző, ezt tekintik (vagy inkább csak tekintették régebben) a presztízs-dialektusnak GB-ben. Ma már ezt a legtöbb anyanyelvi beszélő affektáltnak, felsőbbrendűséget sugallónak érzi. Akkor tehát miért volna nekünk előnyös, ha ezt a szinte elenyésző számú beszélő által használt nyelvváltozatot sajátítanánk el? Persze én nem akarok senkit sem lebeszélni róla, de rá sem. ;)

Ezen a blogon a GB jelölés tehát soha nem a QE/RP-t jelzi, hanem az előző hozzászólásomban is említett semleges GB kiejtést – a nyelviskolák is inkább ezt tanítják, nem az QE-t, még ha annak is hiszik. Ezt a semleges GB kiejtést bárki magáévá teheti, aki inkább a brit kiejtéssel/emberekkel szimpatizál, mintsem az amerikaival.

De tény, hogy a média döntő többsége amerikai angolul szól hozzánk, és többségünk így találkozik talán legtöbbször az angollal. Azzal is nehéz vitázni, hogy az amerikai változatok egységesebbek, és kiejtésüket általában szabályszerűbben tükrözi a helyesírásuk, mint a brit változatokét (pl. a pass rímel a mass-szel US-ben, de GB-ben nem; a mass viszont mindenhol rímel a cat-tel), így nyelvtanulás szempontjából a kevesebb kivétel (mind kiejtésileg, mind nyelvtanilag) előnyösebb lehet. De ez csak az objektív része a dolognak (ezért rakom én az amerikai kiejtést előre a blogomon), a szubjektív rész épp ilyen fontos, de azt meg mindenki csak maga tudja eldönteni, hogy melyik kiejtés/kultúra/ember/múlt/stb. tetszik neki jobban ;)

cyberina 2010.01.03. 17:19:01

@idegennyelvőr: nem azért tettem fel a kérdést, mert nem tudtam/sejtettem a választ :)
én amondó vagyok, hogy ha valamit elkezdünk tanulni, akkor a hivatalos változat legyen az első, és mivel a nyelv él és változik, törekedjünk minden vetületét megismerni. Olaszul se palermói dialektussal kezdenéd, ugye :) s én sem a rengeteg kínai helybéli tájszólások egyikével küzdök, hanem a mandarinnal/putonghuával, ki hogy szereti.
Egyetértek egyébként, több amerikai angolt hallunk, mint brit angolt. Én személy szerint több skótot hallgatnék, nekem az tetszik, de a tanulás nem tetszés kérdése. Szerintem.
A blogod viszont kétség kívül értékes, hajrá!

cyberina 2010.01.03. 17:20:35

nem is annyira hivatalos változatot akartam írni, inkább alapot. mert az angol angol az alap, ebben talán egyetértünk :)

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2010.01.03. 19:49:35

@cyberina: Nagyjából egyetértünk, de én azért azt nem jelenteném ki, hogy az angol angol az alap.
Az amerikai és a brit angol közt lévő mai eltérések nagy része pont, hogy a brit oldalon következett be, ezért a mai amerikai angolban számos tekintetben egy korábbi brit kiejtés él tovább, innentől kezdve viszont nem olyan egyértelmű, hogy melyik az "alapabb". Erről korábban bővebben írtam:
idegennyelvor.blog.hu/2009/11/22/az_amerikai_es_a_brit_kiejtes_kozti_kulonbsegek

De igazából felesleges versenyeztetni őket: egyik változat sem jobb, sem rosszabb a másiknál, bármelyiket megtanulhatjuk. Abban viszont egyetértünk, hogy lehetőleg a semleges változatot tanuljuk meg, ne valamelyik kis beszélőszámú helyi dialektussal kezdjük meg a nyelv tanulását. ;)

cyberina 2010.01.03. 23:01:06

idegennyelvőr: azért történelmileg a brit az alap, ezt el kell ismerned :)
semmi verseny, egyetértek, én is több US angolt hallok, de azért igyekszem a britet se elhanyagolni.
változások minden élő nyelvben vannak, attól még a BBC angol a tanulandó elsőnek, oszt jöhet minden más. A skót után nekem az USA déli államok akcentusa jön be nagyon (na jó Sawyer a Lostból sokat lendített az ügyön :))

4Medve 2010.01.04. 02:20:15

@IdegenNyelvŐr: "Ma már ezt a legtöbb anyanyelvi beszélő affektáltnak, felsőbbrendűséget sugallónak érzi." - Ez tény, engem is sokszor küldtek már "vissza" Angliába, mint "köcsög, sznob angolt"-t :) Ugyanis csak akkor használom a RP-t, amikor valaki nagyon sötét, és már csak a kioktató stílus marad. Egyébként meg marad a helyi, ami nem szép, de itt ezt értik.
Hogy a nyelviskolákban Magyarországon mit tanítanak, illetve pl. a Rigó utcában mit várnak el, azt inkább nem kezdeném hirtelen kritizálni, de (tisztelet a kivételnek) inkább a "Pákó"-féle hitelességgel megy a dolog.

@cyberina: a skót aranyos, bár néha rettentő nehezen érthető; Skye szigetén kaptunk olyan útbaigazítást, amiben egyetlen magánhangzó sem volt a helyén "Ef ye gae op thit rood..."

Franci1969 2010.01.04. 08:37:03

@4Medve:
ha viszont ez így van, akkor üröm az örömben, hogy az átlag angolul tanuló magyar polgár ezt átlagos nyelviskolában nem is tudja elsajátítani.

a Skye szigeti szöveghez: beletellett egy kis időbe, míg lefordítottam :))))

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2010.01.04. 10:09:34

@cyberina: Én a versenyeztetést úgy értettem, hogy nem lehet az egyiket sem a másik alá- vagy fölérendelni, mivel a különválásuk óta párhuzamosan fejlődtek, és a fejlődéseik eredményeit tudjuk ma megtanulni, nem az akkori angolt (ami még kevésbé lehetett egységes, mint ma), tehát nyelvtanulás szempontjából egyik sem lehet "alapabb", mint a másik: egyenrangúak. Történelmileg meg szerintem nem is értelmezhető ez a kérdés, hiszen nem a történelmi, hanem a mai (semleges) nyelvjárásokat tanuljuk meg, azok meg, úgy vélem, egyenrangúak. ;)

Olman · http://szofejto.blog.hu/ 2010.01.04. 11:36:29

@Franci1969: ebből is látszik, mennyire a mássalhangzók hordozzák a lényeget. Teljesen szokatlan magánhangzókkal is értelmezhető a szöveg, csak kissé nehézkesen.

cyberina 2010.01.04. 14:15:08

@4Medve: de irigyellek, hogy arra jártál :) onnan egy egész helyes terrier is származik. persze melyik terrier nem helyes :)
(if you go up that road... ugye ez volt? tessenek sok-sok craig ferguson hallgatni)
@Idegennyelvőr: na, azért amerikai angol nem lenne a gyarmatok nélkül, így értettem a történelmiséget. én értem, hogy te amcsi párti vagy, nincs ezzel semmi baj :)
én azért azt javaslom, minden kezdőnek, hogy nézzen sok-sok bbc-t...

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2010.01.04. 20:12:39

@cyberina: ...vagy bármi mást, ahol angolul beszélnek, vagy akár DVD-t, pláne ha még eredeti nyelvű felirat is van hozzá. Na, ebben most már talán kiegyezhetünk ;)

cyberina 2010.01.04. 20:24:58

@IdegenNyelvŐr: a bármi mást leszámítva teljes mértékben egyetértek :p mindent csakis eredetiben.
végre egy blog, ahol kulturáltan lehet véleményt cserélni, jegyzem meg halkan.
most megyek és jól megnézek egy filmet George Clooney-val a főszerepben :)
azért majd még olvasgatlak, hajrá, csak így tovább!
apropó, te a schedule-t hogy ejted? és a lieutenant-et?

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2010.01.05. 09:42:56

@cyberina: :)
A kérdéses szavak kiejtését nem itt a kommentek között szeretném megbeszélni, hanem majd egy külön posztban, mert itt nem tudok hozzájuk kiejtés mintát csatolni. Másrészt ez a blog nem az én saját kiejtésemről szól, mert azzal akaratlanul is állást foglalnék valami mellett, amit nem szeretnék, ezért az, hogy én melyiket hogyan ejtem, hadd maradjon az én titkom ;)

cyberina 2010.01.05. 13:13:23

@IdegenNyelvŐr: ezek szerint adtam egy tippet egy következő bejegyzéshez :)
egyébként már foglaltál állást, ami természetes, és nincs is vele semmi baj :)

Franci1969 2010.03.26. 00:16:11

a minap szerencsém volt az 'awe' szócska (l. még awesome) meghallgatására (amerikai filmben).
kb ilyesmi volt a mondat értelme
'this left me standing in awe.'
ismét bámulatos élmény volt, hogyan "tűnik el" kettő hang is, egyszerűen a semmibe :)))

Devourius · http://phono-blog.blogspot.hu/ 2012.04.01. 21:55:30

@cyberina:

Még hogy a brit kiejtésnek kéne szerepelnie elsőnek (tényleg INyŐ, most állj is be szépen a sarokba), meg a Queen's English felé kellene irányulni, mert az állítólag alapabb vagy a BBC angol a tanulandó elsőnek. Muhaha, jót mulattam ezen. Mindenféle bántó szándék nélkül írom.

Csakhogy ott van egy olyan csekélység, hogy az amerikai angol uralja a médiát, a zenét, a globális üzleti életet, a technikát, meg az sem elhanyagolható, hogy durván felkerekítve a tizeseket majdnem 300 millióval több beszélője van. Arról nem is beszélve, hogy a szótagvégi r-ek ejtésével, és a kevésbé logikátlan kiejtéssel, kevesebb beszédhanggal még könnyebbségben is kedvezőbb egy fonetikusabb nyelvhez szokott magyar nyelvtanulónak és a nemzetközi angol beszélők (főleg a nagyon kezdők) sokkal jobban megértik, szintén ugyanezért.

Wells preferenciát kutató szavazásain jól látszik, hogy a médiából agyonhallgatott amerikai kiejtés hogyan hat egyre jobban a brit fiatalok beszédjére. Nem adok pár évtizedet, lehet teaszlapálóéknál újra divatba jön a rhotikusság is.

Nem tudom miért jó, hogy ezt a britet alaptalanul majmoló téves reflexet verik bele a tanulókba Európában (néhol még Ázsiában is), mert a Zamerikai az pfújj, korcs, szlenges, tisztátalan, nem a szent "sekszpíri" nyelv, a franc a pofájátot.

Álkifogás az "amerikaikat nem szeretem" szöveg is. Nem is őket kell szeretni (én sem vagyok oda értük), nem randi kérdése, elég csak a nyelvi dominanciájukat észrevenni és felismerni, hogy a legkisebb ellenállás kihasználásával sokat lehet nyerni.

Egyedül egy hátránya van talán még jelenleg az amerikai angol tömeges tanításának itthon. Amerikai szótárhoz nehezebb hozzájutni, és kevesebb nyelvkönyv szerezhető be hozzá. Bár ott van a Merriam-Webster ingyenes online szótára (nem szabványos IPA jelekkel, de cserébe hangmintákkal), meg azért a Cambridge Advenced Learner (szabvány IPA és hangminták) szintén ingyenes netszótárai is viszonylag használhatóak, aztán egy brit angolt tanító nyelvkönyvet is gyorsan át lehet javítani amerikaira egy egész pici munkával és hozzáértéssel. Hozzáállás és akarat kérdése az egész.

Devourius · http://phono-blog.blogspot.hu/ 2012.04.01. 22:43:01

Illetve még megemlíteném, hogy az amerikai angol sokkal egységesebb. Kevésbé variálódik túl sok dialektusra (még Kanadában sem), míg az angoloknál átmegy az ember a következő városba, már teljesen más, sokkal durvább akcentussal beszélnek, és ha még lépünk kettőt, egy harmadik dialektusterületen találjuk magunkat, ahol talán egy szót sem értünk.

Ráadásul az RP-t és a BBC angolt a beszélők 3%-a használja, és az RP-nek negatív társadalmi megítélése is van, fölényeskedőnek, affektálónak tartják. Ezzel szemben a semleges amerikai és a General American nem csak 3% beszélő sznob dialektusa és negatív megítélése sincs (még a briteknél sem). Mintha a britek nem tudnának egy egységes kiejtésben kiegyezni, egymás között sem.

Aztán ha valaki angol oktatóanyagot, nyelvleckét, kiejtési videót keres a neten, 95%-ban amerikai angolt oktató találatok, videók jönnek fel. Britből nagyon kevés van ilyen van és ezek általában pontatlanabbak is, kevesebb dolgot mutatnak be.

Az is szempont, hogy itthon a tanárok már az RP-nek is egy teljesen elavult változatát tartják szem előtt (és Hunglish akcentussal keverve tanítják), így nem tudnak segíteni a jó kiejtésben. A könyvek és az itthon elterjedt szótárak pedig elavult, sok helyen pedig hibás kiejtést tüntetnek fel, így kiejtés terén nem sok hasznukat lehet venni. Az amerikai angolhoz bezzeg van egy csomó videó és oktatóanyag a neten, meg bármelyik fim és zene alapján is jól lehet gyakorolni a korszerű amerikai kiejtést, ami dupla haszon, össze lehet keverni a hasznost a kellemessel, anélkül, hogy keverékkiejtés alakulna is (Hunglish, brit, amerikai keverék).

Írom ezt úgy, hogy nem tartom bajnak, ha valaki mégis a brit modellt választja. Nincs azzal baj, ha meggyőződésből, ízlésből tesz ilyet valaki, nem kényszer, és képzetlen angoltanárok, korszerűtlen nyelvoktatás, téveszmék hatására. A brit angolt is meg lehet szeretni, a kiejtése poénos (affektálós, monoklis, szemöldöknyálazós, intonációjában éneklőbb, buzis, illetve parasztos beütésű a sok r hiánya miatt túlnyújtott magánhangó miatt), torz humorral ezt is lehet élvezni. Megvannak ennek is az előnyei. Kevesebb beszélő beszéli ugyan, de több angolszász országban ehhez esik közelebb az angol (mind kiejtésben, mind írásban), közelebb lehet gyakorolni is, és könyv is sok van hozzá, nameg előnyt is lehet vele kovácsolni azzal, hogy nyelvvizsgán és nyelvszakon szívesebben hallják ezt vissza.

Minden összevetve tartom, hogy célszerűbb az amerikai. Több helyen figyeltem meg (osztályban, nyelviskolában), hogy a tanulóknak a többségében amerikait mintái vannak (filmek, zenék, játékok miatt), a legtöbb szót önkéntelenül is amerikai mintára próbálják először ejteni (ha nem is pont így hallották, de amerikai ejtésminta analógiával próbálkoznak), nameg mindig ejtik az r-reket is (nem nagyon szoktathatók le úgyse erről). Nyelvtanárok, angol beszédet használó magyar politikusoknál is sokszor be-be csúszik a Hunglish mellé sok-sok amerikanizmus, megint csak film, zene hatására.
 
süti beállítások módosítása